Bir Bilene Danışın;

Çalıştığınız, katkı sunduğunuz, kurduğunuz yada sahibi olduğunuz kurumda, işletme faaliyetleri ile ilgili “işler nasıl yürür, kim ne iş yapar, nasıl yapar, bir mal nasıl üretilir, kime satılır” gibi sorular/konular için muhtemeldir ki bunların çoğuna hakim, büyük bir kısmı hakkında direkt yahut dolaylı olarak bilgi sahibisiniz. Fakat konu bilgi işlem olduğunda çoğu firma bu konuyu kendince ekonomik yollardan çözme yoluna gitmeyi tercih ettiği için genelde büyük hatalar yaparak, eksikler ve yanlış yollar ile ilerleme yoluna gitmektedir. Haliyle tercih edilen “sözde” ekonomik yol günün sonunda gayet pahalı bir maliyet ile karşılarına çıkmakta olup iş işten çoktan geçmiş olmaktadır. Bilgisayarcı, bilgisayar bakım anlaşması, bilgi işlem personeli, departmanı, kurumsal bilgisayar bakım anlaşması, sistem entegratörü gibi anahtar kelimeler üzerinden kurgulanan kurumların bilgi işlem yönetiminde doğru yol ne olmalıdır? Nasıl ilerlemeli? Kurgu nasıl olmalıdır? Şimdi gelin bu sorular üzerinden cevaplar üretmeye, çözüm önerileri getirmeye çalışalım.

Makaleye başlarken verdiğim örneğin dışında kalan bazı firmalar kendi bünyelerinde kısmen tam zamanlı kısmen başka işlerde konumlandırılmış, gerek görüldüğünde bilgi işlemle ilgilenmeleri için görevlendikleri teknik personel ile izleme yolunu seçmişlerse bile genelde ya direk bilgi işlem ile ilgilenen personel olmadığı yada görev verdikleri kişinin yetkinlik konusunda eksikleri olduğundan sonuç bilgi işlem yönetimi kalitesi açısından çok değişmiyor ve biraz eksik biraz fazla yola bir şekilde devam ediliyor. Bu kategorideki firmaların içlerinde birde “kuzen”, “patron akrabası”, “tanıdık” gibi sıfatlarla bilgi işlem konularına destek veren yarı bilgisayar bakım anlaşması formunda yarı hatır gönül ilişkisi ile bezenmiş bilgisayarcı ünvanlı yarı amatör kişiler ile ilişkiler de göze çarpmaktadır. Sonuç yine değişmemekte, firmalar gayet amatör ve arama motoru bilgi işlemcisi seviyesinde işlerini sürdürmek zorunda kalmaktadırlar.

Bir diğer kategori ise bilgi işlem operasyonları için dışarıdan hizmet alan firmalardır. Bu kategorinin en büyük zaafı işi bir şekilde outsource etmelerine karşın diğer bir deyişle işi ehline verdiklerine inanmalarına karşın hem hizmet aldıkları firmayı yeterince denetleyemediklerinden, hem firma yahut kişilerin işlerini çok disipline edilmiş bir formda yapmamalarından, hem de yetkinlikleri ile ilgili çeşitli problemlerden dolayı firmalar bir türlü istedikleri verime ulaşamamaktadır. Bu kategorideki firmalar bilgisayar bakım anlaşması kapsamında hizmet aldıkları kurum yahut kişiden ya da klasik adı ile bilgisayarcıdan genelde bilgisayar bozulduğunda yada virüs sorunları yaşadıkları zaman hizmet istemekte ve hizmet veren ile alan arasındaki ilişki bu dar kapsamda ilerlemektedir. Halbuki sonuç odaklı olarak konuya bakıldığında bu hizmetin dışarıdan alınmasının temel sebebi kaliteli bir bilgi işlem yönetimine ve sürekli olarak bir bilenle hareket etmek rahatlığına kavuşmak olup bu amaç göz ardı edilip maalesef hizmeti alan kurum tarafında yine işi ekonomik bir şekilde halledip olası problemlerde bir muhatap bulabilmek seviyesinde, hizmet veren tarafta ise yinelenen bir gelir kaynağı olarak algılanmaktadır.

Mevcut durum yukarıdaki anlattığım gibi iken olması gereken ne olmalıdır sorusu için de elbette ki söylenecek bir çok şey var. Özet geçmek gerekirse öncelikle kurumun karar vericilerinin bilgi işlem operasyonlarını tek başına ele alması, envanter, bütçe ve yatırım konularında ayrı bir başlık olarak mesai ayırmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kurumdaki karar verici mekanizmalar bilgi işlem üzerine ne kadar eğilir, ne kadar önem verirlerse sonuç olmak o kadar hızlı ve kolay olur. Bir sonraki safha ihtiyaç tespitidir. Bu kurum bilgi işlem kaynaklarının ne olduğu, ihtiyaçlarının ne olduğu, eksik ve fazlanın ne olduğu ile doğrudan ilgilidir. Bu tespiti alanında yetkin kişi ya da kurumların yapması şarttır. Bir bilene danışmak dediğimiz nokta tam burada firmaya gereklidir. Bu tespitlerle beraber izlenecek yolun belirlenmesi ve bir an önce harekete geçilmesi planlanmalıdır. Kurumun mevcut teknolojiyi ne eksik ne de fazla ihtiyacı kadar kullanması için gerekli ortam oluşturulmalı bu ortamın yönetimi ve güvenliği için işinin ehli kişiler ile yola çıkılmalıdır. Bilgisayar bakım anlaşması yahut bilgisayarcı yahut bilişim danışmanlığı adı her ne olursa olsun içeride bir bilgi işlem departmanı olsun veya olmasın hizmetlerinin tümünün denetlenebildiği hizmet kapsamının açık bir şekilde sözleşmeler ile belirtildiği bir dış kaynak ile yola çıkılmalı ve bu kaynak etkin bir şekilde kurum menfaatine sonuna kadar kullanılmalıdır.

Kurum içinde her şey dört dörtlük gitse bile mutlak suretle üçüncü bir göz ile sistem ara ara denetlenmeli bir bilenden her zaman fikir alınmalıdır. Bu bağlamda çalıştığınız bir bilgisayarcı, bir bilgisayar bakım anlaşmanız ve bir danışmanınız olsa bile ara ara sitemini denetlemenize yardımcı olacak dışarıdan birine bir bilene mutlaka danışın.Web Sitemizde çerezleri kullanarak size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak istiyoruz. Lütfen, çerezlerin kullanımını kabul ettiğinizi doğrulayın.